Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

κύμα, ποιος το κυβερνάει;...


κύμα,

 ποιος το κυβερνάει;... 

Lamprini T. 


Βαθύ, Ιθάκης...

Βαθύ, Ιθάκης... 

η πατρίδα... νο 2

Lamprini T. 


o oυρανός μουο ουρανός μου

Πέραμα... 

Lamprini T. 

Περιγιάλι 2017Περιγιάλι 2017

Περιγιάλι 2017

Lamprini T. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...